Sản phẩm

V104K0201X5R100NAT

V104K0201X5R100NAT

0201, X5R, 10V, 104K

0603, X5R, 10V, 100nF, 10%

MOQ : 15.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 9,105,000
Mô tả chi tiết

0201, X5R, 10V, 104K

0603, X5R, 10V, 100nF, 10%

MOQ : 15.000 Pcs/Roll