Sản phẩm

S-POWER ROAD ADAPTER JDLS60WB

S-POWER ROAD ADAPTER JDLS60WB

S-POWER ROAD ADAPTER JH10121-21002

MODEL : JDLS60WB

AC220V, 60Hz, 1A , 12V 5A

118*58*32(mm)

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 100
Mô tả chi tiết

S-POWER ROAD ADAPTER JH10121-21002

MODEL : JDLS60WB

AC220V, 60Hz, 1A , 12V 5A

118*58*32(mm)