Sản phẩm

CL03A225MQ3CRNC

CL03A225MQ3CRNC

0201, X5R, 6.3V, 225M

0603, X5R, 6.3V, 2.2uF, 20%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll

Đơn giá : Liên hệ
Stock : 300,000
Mô tả chi tiết

0201, X5R, 6.3V, 225M

0603, X5R, 6.3V, 2.2uF, 20%

MOQ : 10.000 Pcs/Roll